Telimena

Dematerializacja akcji

Wezwanie nr 5 akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

Zarząd Spółki pod firmą TOWARZYSTWO AKCYJNE „TELIMENA” SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Łodzi, (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798), wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki przy ul. Sterlinga 27/29 budynek B; 90-212 Łódź, Polska, w dniach roboczych (od poniedziałki do piątku) w godzinach 8:00-16:00.